petra penning 2020logo
DeugdenprojectDeugden, ook wel karaktergeschenken genoemd, zijn universeel erkende goede eigenschappen, zoals bijvoorbeeld eerlijkheid, geduld, respect en hulpvaardigheid. Ieder mens beschikt van nature over dergelijke positieve karakterkenmerken. Sommige deugden komen als vanzelf, voor andere moet je je best doen om ze te ontwikkelen. En soms ontdek je je diep verborgen kwaliteiten pas na een zware periode in je leven.

Het Deugdenproject
Het Deugdenproject is een internationaal initiatief om deugden een prominente rol te laten spelen in de omgang tussen mensen. Het gaat uit van de gedachte dat mensen die zich bewuster zijn van hun aangeboren karaktergeschenken en die deze in het dagelijks leven in de praktijk brengen, in hun kracht staan en vol zelfvertrouwen participeren in de maatschappij. Wanneer mensen elkaars unieke deugden benoemen en erkennen, groeit direct het onderlinge respect en begrip. Dit principe werkt zowel in persoonlijke relaties als op de werkvloer.
Het Deugdenproject bevat een aantal eenvoudige maar zeer doeltreffende methoden, de zogenoemde vijf strategieën, om op een positieve manier het beste in leidinggevenden, werknemers en teams naar boven te brengen. In meer dan 100 landen wordt met deze vijf strategieën gewerkt – op scholen en universiteiten, bij zorginstellingen en sportverenigingen, in de jeugdzorg en in het bedrijfsleven.

Een leidinggevende is veel beter in staat om zijn team te inspireren, enthousiasmeren en stimuleren wanneer hij de medewerkers aanspreekt op hun kernkwaliteiten. Medewerkers die de ruimte krijgen om hun deugden op de werkvloer in te zetten zijn gemotiveerder en meer betrokken. Zij voelen zich gewaardeerd en gezien. Dit leidt tot betere interne communicatie, meer bezieling en meer plezier in het werk. Naast het bedrijf, het management en de medewerkers is ook de klant hiermee gebaat.

Ik kan je ook tijdens individuele consulten helpen om je onontdekte deugden helder te krijgen en te ontwikkelen. Door een positieve benadering en het vertrouwen in jou zorg ik ervoor dat je contact met jezelf maakt, zelf tot de oplossing van het probleem komt en je je (meer) bewust wordt van je eigen deugden.

Wil je ervaren over welke – wellicht nog onontdekte – deugden jij beschikt en wil je deze leren inzetten in jouw persoonlijke leven? Volg dan de basistraining van 2 dagen, een verkorte versie van 1 dag of Adempauze van 2,5 dag. Ik verzorg deze trainingen zowel online als offline.

Ik ben gecertificeerd deugdenbegeleider en een van de acht Nederlandse Master Facilitators van het Virtues Project International.

Praktische informatie


Leren werken met deugden
Verkorte versie van de Basis Cursus Deugden

Duur: 1 dag (10.00-16.00 uur)
Inclusief: syllabus, koffie/thee en wat lekkers
Groepsgrootte: 2-6 personen
Locatie: online of op locatie
Kosten: € 150 p.p.

Basis Cursus Deugden
Duur: 2 dagen (10.00-16.00 uur)
Inclusief: syllabus, koffie/thee en wat lekkers en erkend certificaat
Groepsgrootte: 2-6 personen
Locatie: online of op locatie
Kosten: € 300 p.p.