petra penning 2020logo
Rouwverwerking BadhoevedorpHet leven bestaat uit verandering. Bij een dusdanig grote verandering, zoals een ernstige ziekte of de dood, kan het fijn zijn om begeleiding te krijgen. Kinderen en volwassenen rouwen allebei maar doen dat vaak verschillend. Het rouwproces van kinderen kan schoksgewijs verlopen – dan lijkt het zelfs of ze nergens last van hebben – en kan gepaard gaan met zeer heftige emoties. Ook komt het vaak voor dat kinderen hun ouder(s) gaan ontzien om hun verdriet niet nog groter te maken. Kinderen komen soms pas aan rouwen toe als de volwassenen om hen heen langzaamaan weer overgaan tot de orde van de dag. Ouders beschermen op hun beurt ook de kinderen weer door niet (of weinig) te delen over het eigen verlies. Als ouder of opvoeder weet je je ook niet altijd raad met de manier waarop het kind met het verlies omgaat. Soms ben je door je eigen verdriet ook minder goed in staat er voor hem of haar te zijn, wat heel begrijpelijk is. Dit alles kan leiden tot een vermindering in de communicatie binnen het gezin.


Je kunt niet tegengaan dat de vogels van verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken.


(Chinees spreekwoord)

Een stukje meelopen

De dood hoort weliswaar bij het leven, maar het kan bijzonder moeilijk zijn om dat te accepteren. Het rouwproces kent een viertal 'rouwtaken' die je moet volbrengen om het verlies op een passende wijze te integreren in het leven. Er wordt weleens gezegd: rouwen is hard werken, en dat is helemaal waar. Het kan fijn zijn om in deze moeilijke periode iemand te hebben die 'een stukje met je mee loopt', bijvoorbeeld wanneer het rouwproces ergens stagneert of wanneer het verdriet je ernstig en langdurig belemmert. Dan kan het zinvol zijn om psychologische begeleiding te zoeken.

Rouwverwerking bij kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen
Ik heb inmiddels 25 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, gezinnen en (jong)volwassenen die zijn geconfronteerd met het ziekbed of het overlijden van een dierbare. Ik ondersteun hen in hun persoonlijke en gezamenlijke rouwproces. Jonge mensen leer ik stap voor stap, in hun eigen tempo, om te gaan met het geleden verlies en de draad van het leven weer op te pakken.
Tijdens de begeleidingstrajecten maak ik gebruik van diverse methoden, maar door de jaren heen is wel gebleken dat de oprechte aandacht voor jou, en dat wat er niet meer is in jouw leven, het belangrijkste is. Samen stil durven staan om vervolgens weer met meer vertrouwen en blijdschap verder te gaan.

Rouw in coronatijd
Corona heeft onze wereld veranderd. En dat geldt zeker ook voor ziekte, dood en afscheid nemen. Het verlies van iemand door het Covid-19 virus of door een andere doodsoorzaak, kan het leven behoorlijk ontwrichten. Neem daar dan ook nog eens het totaal veranderde afscheid bij zoals een lege aula, geen knuffels, weinig dierbaren om je heen of zelfs niet aanwezig kunnen zijn door besmetting, dan is dat geen gemakkelijke opgave. De onmacht vanwege het gemis van nabijheid op een fysiek niveau kan veel (extra) emoties oproepen. Dan kan het van groot belang zijn om daar met iemand over te kunnen delen. Dit delen kan zowel online als tijdens een wandeling of hier in de praktijk zijn. Praten over je verlies met alles wat daar bij komt, helpt...Voor de behandeling van kinderen tot 16 jaar is schriftelijke toestemming van personen met ouderlijk gezag wettelijk vereist. Deze toestemmingsverklaring moet bij de eerste afspraak worden overhandigd.

Tarieven

Losse sessies
Op afspraak, frequentie in overleg
€ 95

Strippenkaart
5 sessies voor €450
(€ 25 korting)