petra penning 2020logo
Om helderheid en duidelijkheid te verschaffen over mijn diensten hanteer ik een aantal voorwaarden. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden voordat we de begeleidingen starten. Ik ga ervan uit dat je met deze voorwaarden akkoord bent. Zo niet, neem dan contact met mij op.
  • Ik start altijd met een kennismakingsgesprek om te voelen en ervaren of er een klik is.
  • We bepalen in overleg welke aanpak wordt gehanteerd: losse sessies, een traject of anderszins.
  • Voor administratieve doeleinden heb ik gegevens nodig van de mensen die ik begeleid. Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.
  • Ik zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Ook als er medicatie voorgeschreven is door een arts of een bepaalde behandeling is aangeraden zal ik nooit van jou verlangen dit te veranderen of te stoppen.
  • Je komt uit vrije wil en maakt op eigen risico gebruik van mijn diensten. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan voor, tijdens of na de begeleiding. Ik ben evenmin verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie en/of geestelijke aandoeningen.
  • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.
  • Ik stel het zeer op prijs als je je mobiele telefoon tijdens de begeleiding uit zet.
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Als je korter dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt de afspraak volledig aan je doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
  • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
  • De betaling gaat ter plekke met een betaalverzoek via de telefoon. De factuur wordt later verstuurd.