Het moderne leven brengt een grote hoeveelheid prikkels met zich mee. Er komt steeds meer informatie op ons af, zeker nu we 24 uur per dag online kunnen zijn.
Mensen die hoogsensitief zijn hebben een verfijnder zenuwstelsel dan gemiddeld. Hun zintuigen zijn sneller geprikkeld en dus ook sneller overprikkeld. Ze voelen tevens – bewust of onbewust – aan wat er in hun omgeving gebeurt, pikken snel (negatieve) emoties op en zijn buitengewoon gevoelig voor wat andere mensen van hen vinden of verwachten. Dit kan ertoe leiden dat ze het moeilijk vinden om vast te houden aan hun eigen gedachten en gevoelens, en hun eigen koers te varen. Ook zijn ze sneller (over)vermoeid.

Veel mensen ervaren hun hooggevoeligheid als een belemmering. Het is ook niet eenvoudig om de overdaad aan prikkels en indrukken voortdurend te moeten verwerken. Hoogsensitieve personen beschikken echter ook over een enorme kracht van binnen, die niet direct als zodanig wordt ervaren maar meer voelt als stress, onrust of vermoeidheid. Wanneer je die kracht vóór je kunt laten werken, beschik je over een bron van energie en wijsheid.

Het is belangrijk dicht bij jezelf te blijven en jezelf niet te verliezen, maar tegelijkertijd open te blijven staan voor de buitenwereld. Wanneer je die balans kunt (her)vinden hoef je je hooggevoeligheid niet als een last te ervaren, maar kun je die juist als een kwaliteit zien die een extra dimensie aan je leven toevoegt.

Petra is gecertificeerd HSP Begeleider en is aangesloten bij het landelijk HSP Begeleiders Netwerk Nederland. Zij ondersteunt en begeleidt hoogsensitieve personen (hsp'ers) van alle leeftijden. Een individueel begeleidingstraject bestaat uit ongeveer 11 afspraken, waarin je leert je bewust te worden van de werking en de waarde van je hooggevoeligheid. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een intakegesprek.

Petra is aangesloten bij platform Hoogsensitief.nu.