Wat zijn deugden
Deugden, ook wel karaktergeschenken genoemd, zijn universeel erkende goede eigenschappen, zoals bijvoorbeeld eerlijkheid, geduld, respect en hulpvaardigheid. Ieder mens beschikt van nature over dergelijke positieve karakterkenmerken. Sommige deugden komen als vanzelf, voor andere moet je je best doen om ze te ontwikkelen. En soms ontdek je je diep verborgen kwaliteiten pas na een zware periode in je leven.

Het Deugdenproject
Het Deugdenproject is een internationaal initiatief om deugden een prominente rol te laten spelen in de omgang tussen mensen. Het gaat uit van de gedachte dat mensen die zich bewuster zijn van hun aangeboren karaktergeschenken en die deze in het dagelijks leven in de praktijk brengen, in hun kracht staan en vol zelfvertrouwen participeren in de maatschappij. Wanneer mensen elkaars unieke deugden benoemen en erkennen, groeit direct het onderlinge respect en begrip. Dit principe werkt zowel in persoonlijke relaties als op de werkvloer.

In meer dan 100 landen wordt met de methoden, de zogenoemde vijf strategieën, uit het Deugdenproject gewerkt – op scholen en universiteiten, bij zorginstellingen en sportverenigingen, in de jeugdzorg en in het bedrijfsleven.

Petra ondersteunt mensen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun deugden. Dit doet zij door met oprechte aandacht en zonder oordeel te kijken naar wie je bent en waar je kracht ligt.

Petra Penning is gecertificeerd deugdenbegeleider en een van de acht Nederlandse Master Facilitators van het Virtues Project International.