Voor mensen die willen ervaren over welke – wellicht nog onontdekte – deugden zij beschikken, en deze willen leren inzetten in hun persoonlijke leven geeft Petra de tweedaagse basiscursus Deugden en Persoonlijke groei.

Het Deugdenproject is een verfrissende en diepgaande methode om op een andere manier, namelijk op hart- en zielsniveau, naar jezelf en de mensen in je omgeving te kijken. Door in het dagelijks leven bewust en vanuit openheid en nieuwsgierigheid aandacht te schenken aan de deugden in jezelf en je omgeving werk je aan persoonlijke groei. De basis wordt gevormd door de zogenoemde vijf strategieën.

Reacties van deelnemers
‘Het Deugdenproject is mijn leidraad in het leven geworden.’
‘De strategieën helpen me om positief samen te werken met collega’s.’
‘Ik ben milder geworden: ik oordeel minder en mijn zelfrespect en mijn respect voor de ander zijn toegenomen.’
‘Ik heb mezelf herontdekt. Ik wist niet dat ik zoveel kwaliteiten in me had.’

Meer informatie
Meer informatie over de tweedaagse basiscursus is te vinden op www.deugdenproject.nl.

Petra kan je ook tijdens individuele consulten helpen om je onontdekte deugden helder te krijgen en te ontwikkelen. Door haar positieve benadering en het vertrouwen dat ze je geeft, zorgt ze ervoor dat je contact met jezelf maakt, zelf tot de oplossing van het probleem komt en je je bewust wordt van je eigen deugden.