Het leven bestaat uit verandering. Bij een dusdanig grote verandering, zoals een ernstige ziekte of de dood, kan het fijn zijn om begeleiding te krijgen. Kinderen en volwassenen rouwen allebei maar doen dat vaak verschillend. Het rouwproces van kinderen kan schoksgewijs verlopen – dan lijkt het zelfs of ze nergens last van hebben – en kan gepaard gaan met zeer heftige emoties. Ook komt het vaak voor dat kinderen hun ouder(s) gaan ontzien om hun verdriet niet nog groter te maken. Kinderen komen soms pas aan rouwen toe als de volwassenen om hen heen langzaamaan weer overgaan tot de orde van de dag. Ouders beschermen op hun beurt ook de kinderen weer door niet (of weinig) te delen over het eigen verlies. Als ouder of opvoeder weet je je ook niet altijd raad met de manier waarop het kind met het verlies omgaat. Soms ben je door je eigen verdriet ook minder goed in staat er voor hem of haar te zijn, wat heel begrijpelijk is. Dit alles kan leiden tot een vermindering in de communicatie binnen het gezin.

De dood hoort weliswaar bij het leven, maar het kan bijzonder moeilijk zijn om dat te accepteren. Het rouwproces kent een viertal 'rouwtaken' die je moet volbrengen om het verlies op een passende wijze te integreren in het leven. Er wordt weleens gezegd: rouwen is hard werken, en dat is helemaal waar. Het kan fijn zijn om in deze moeilijke periode iemand te hebben die 'een stukje met je mee loopt', bijvoorbeeld wanneer het rouwproces ergens stagneert of wanneer het verdriet je ernstig en langdurig belemmert. Dan kan het zinvol zijn om psychologische begeleiding te zoeken.

Petra heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, gezinnen en (jong)volwassenen die zijn geconfronteerd met het ziekbed of het overlijden van een dierbare. Ze ondersteunt hen in hun persoonlijke en gezamenlijke rouwproces. Jonge mensen leert ze stap voor stap, in hun eigen tempo, om te gaan met het geleden verlies en de draad van het leven weer op te pakken.

Petra maakt tijdens begeleidingstrajecten gebruik van diverse methoden, maar het is wel gebleken door de jaren heen, dat de oprechte aandacht voor jou en dat wat er niet meer is in jouw leven, het belangrijkste is. Samen stil durven staan om vervolgens weer met meer vertrouwen en blijdschap verder te gaan.


Je kunt niet tegengaan dat de vogels van verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken.
(Chinees spreekwoord)

Voor de behandeling van kinderen tot 16 jaar is schriftelijke toestemming van personen met ouderlijk gezag wettelijk vereist. Deze toestemmingsverklaring moet bij de eerste afspraak worden overhandigd.